Bizottsági határozatok / 117/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

117/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

 

1)  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő - a Díjbeszedő Holding Zrt-vel hátralékkiegyenlítő támogatásra vonatkozóan kötendő - Együttműködési Megállapodást elfogadja.

A    Képviselő-testület    felhatalmazza    a    polgármestert    az    Együttműködési Megállapodás aláírására.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

 

2)  Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú mellékletében szereplő - a Díjbeszedő Holding Zrt-vel lakhatási támogatásra vonatkozóan kötendő - Együttműködési Megállapodást elfogadja.

A    Képviselő-testület    felhatalmazza    a    polgármestert    az    Együttműködési Megállapodás aláírására.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal