Bizottsági határozatok / 126/2017. (IX. 25.) hum. határoza

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

1.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére állítandó kegyeleti emlékhely megvalósítására kiírt meghívásos pályázatot érvényesnek nyilvánítja. Az első díjat és a vele járó bruttó 600.000.,- forintot a Budapest Galéria szakvéleményének megfelelően Popovics Lőrinc szobrászművész, a második díjat és a vele járó bruttó 400.000.,- forintot Szabó György szobrászművész kapja. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal

 

2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a veronai buszbaleset áldozatainak emlékére állítandó kegyeleti emlékhely Filip Rémusz művész tervei alapján valósuljon meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket (felhasználói szerződés megkötése, tulajdonosi, elhelyezési és szakhatósági engedélyek beszerzése) tegye meg.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         azonnal