Bizottsági határozatok / 125/2017. (IX. 25.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó intézmények 2016. évi működéséről szóló átfogó értékelést elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy az értékelést Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály részére küldje meg.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         5 nap