Bizottsági határozatok / 123/2017. (IX. 25.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. október 19. - 2020. június 30. közötti időszakra köznevelési szerződést köt a Boldogasszony Iskolanővérekkel, a Patrona Hungáriae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményei (1064 Budapest, Szondi u. 65. és 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 25.) további működtetéséről az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő tartalommal.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         5 nap