Bizottsági határozatok / 120/2017. (IX. 25.) hum. határozat

120/2017. (IX. 25.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

Budapest  Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Terézvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetői feladatainak ellátásával - 2017. november 1-jétől 2022. október 31-éig terjedő időre - Horváth Zoltánnét megbízza. A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét bruttó 440.000.-Ft-ban állapítja meg, amely

310.590.-Ft besorolás szerinti alapilletményből,

69.410.-Ft munkáltatói döntésen alapuló illetményrészből,

40.000.-Ft magasabb vezetői pótlékból,

20.000.-Ft illetménykiegészítésből tevődik össze.

 

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő: 30 nap