Bizottsági határozatok / 119/2017. (IX. 25.) hum. határozat

119/2017. (IX. 25.) hum. határozat:

 

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

 

1)         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a MÁK Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája által végezett - a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet III. 5. „Intézményi gyermekétkeztetés támogatása" jogcím alapján igényelt, a 2017. évi központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatás igénylésének/évközi módosításának megalapozottságára vonatkozó -felülvizsgálat egyszerűsített jegyzőkönyvét.

 

Határidő: azonnal

Felelős. Hassay Zsófia polgármester

 

2)         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Terézvárosi   Egyesített   Bölcsődék   alapító   okiratát  -   az   előterjesztés   2.   sz. mellékletében szereplő, egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapító okiratot - a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés határnapjával jóváhagyja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg.

 

Határidő: 8 nap

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

 

3)         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti eljárásokban hiánypótlás esetén a szükséges módosítást aláírja.

 

Határidő: 2017. október 31.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester