Bizottsági határozatok / 140/2017. (XII.20.) pjb. határozat:

140/2017. (XII.20.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

1.         Budapest Főváros VL kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és egyben felkéri a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására és egyben felkéri a polgármestert az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

3.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal az önkormányzathoz befolyó felügyeleti díj helyi közbiztonságot érintő feladat fordítására és egyben felkéri a polgármestert az előterjesztés 3. számú mellékletét képező megállapodás aláírására.

4.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert, hogy amennyiben a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:63. § (2) bekezdése figyelembe vételével, nem lényegesnek minősített kérdésben módosítást kezdeményez, úgy a szerződéseket a módosításokkal együtt aláírja. 

 

5.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a megállapodásokban szereplő feladatok finanszírozására 110.000.000 forintot a 2018. évi költségvetésébe betervez. 

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         azonnal