Bizottsági határozatok / 112/2015. (VI.3.) var. határozat

112/2015. (VI.3.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 24/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 41. §-a alapján úgy dönt, hogy a Bp. VI. ker. Andrássy út 84. szám alatti társasház közösségi gáz alap- és felszállóvezetékek gázmérő órákig történő cseréjére az önrész összeghez meghatározott 1.534.693,-Ft célbefizetésből az önkormányzat     3,99 % tulajdoni hányadára eső  61.295,-Ft megfizetéséhez hozzájárul.

Felelős:  Papp László  alpolgármester a kiértesítésért     

Határidő:  8 nap