Bizottsági határozatok / 111/2015. (VI.3.) var. határozat

111/2015. (VI.3.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy figyelemmel a társasház gázellátásának közműszolgáltatásból való kizárására, a Bp. VI. ker. Andrássy út 84. szám alatti társasház elvégzendő felújítási munkáira pályázaton kívüli támogatást biztosít az alábbiak szerint:

 

Támogatott felújítási munka

Bruttó kivitelezési költség
(Ft)

Támogatás
mértéke

Összes támogatás (Ft)

Vállalt visszafiz. időtartam

Támogatás (Ft)

Vissza-térítendő

Vissza nem térítendő

Társasházi közös-ségi gáz alap- és felszállóvezetékek cseréje a gázmérő órákig

2.192.419

30 %

657.726

3 év

526.181

131.545

 Határidő:  8 nap

Felelős:  Papp László  alpolgármester a kiértesítésért