Bizottsági határozatok / 110/2015. (VI.3.) var. határozat

110/2015. (VI.3.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 24/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 41. §-a alapján úgy dönt, hogy a Bp. VI. ker. Szondi u. 45. szám alatti társasház állagromlott kémény helyreállítása a kéményseprő járda szabvány szerinti felújításával együtt elvégzendő felújítási munkáira az önrész összeghez meghatározott 401.600,-Ft célbefizetésből az önkormányzat 12,29 % tulajdoni hányadára eső 49.357,-Ft megfizetéséhez hozzájárul.

Határidő:  8 nap

Felelős:  Papp László  alpolgármester a kiértesítésért