Bizottsági határozatok / 109/2015. (VI.3.) var. határozat

109/2015. (VI.3.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 55/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése, továbbá a 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy figyelemmel a hatósági kötelezésre, a Bp. VI. ker. Szondi u. 45. szám alatti társasház elvégzendő felújítási munkáira pályázaton kívüli támogatást biztosít az alábbiak szerint:

 

Támogatott felújítási munka

Bruttó kivitelezési költség
(Ft)

Támogatás
mértéke

Összes támogatás (Ft)

Vállalt visszafiz. időtartam

Támogatás (Ft)

Vissza-térítendő

Vissza nem térítendő

Állagromlott kémény helyreállítása a kéményseprő járda szabvány szerinti felújításával együtt

1.792.653

30 %

537.796

3 év

430.237

107.559

 

Határidő:  8 nap

Felelős:  Papp László  alpolgármester a kiértesítésért