Bizottsági határozatok / 2017. október 24.

 

233/2017. (X.24.) VKB határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázaton nyertes Budapest VI. kerület, Vörösmarty u. 36. szám alatti Társasház szerződésében vállalt teljesítési határidejét 2018. március 31-ig meghosszabbítja.

Felelős: Főépítész a támogatott kiértesítéséért

Határidő: azonnal