Bizottsági határozatok / 229/2017. (X.24.) VKB határozat:

 

229/2017. (X.24.) VKB határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy pályázati felhívást és pályázati kiírást bocsát ki az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011.(II.03.) rendelete 7/a.§ (3) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő magánszemélyek részére az eredeti építtető, beruházó és az önkormányzat között létrejött megállapodásban szereplő parkoló-megváltási díj egy részének az önkormányzat által történő átvállalására, a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke (a kiértesítés tekintetében)

Határidő: 8 nap

Felelős: Hassay Zsófia polgármester (a megállapodás aláírása tekintetében)

Határidő: kiértesítéstől számított 30 nap