Bizottsági határozatok / 108/2015. (VI.3.) var. határozat

108/2015. (VI.3.) var. határozat:

AVárosgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló 8/2011. (II. 24.) számú rendelet 6. § (5) bekezdése alapján az alábbi pályázatokat érvényesnek nyilvánítja és az előterjesztés mellékletét képező táblázat szerinti részletezettség szerinti támogatásban részesíti:

Sorszám

Sorszám

Sorszám

Sorszám

Sorszám

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

14.

15.

16.

17.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

-

Összesen: 4.199.070 Ft

Felkéri a polgármestert a zöldfelület-fejlesztésre vonatkozó szerződések társasházakkal történő megkötésére.

 Határidő: 15 nap

 Felelős:   Hassay Zsófia polgármester