Bizottsági határozatok / 228/2017. (X.24.) VKB határozat:

 

228/2017. (X.24.) VKB határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

1)    A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest VI. kerület, Andrássy út 84. 3. em. 16., 28612/0/A/21 hrsz.-ú lakás értékesítése vonatkozásában (vételár: 67.500.000,-Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. szeptember 16-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.

 

Felelős:     dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:   30 nap

 

2)    A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29279/0/A/22 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Káldy Gyula u. 1. 3. em. 20. szám alatt található lakásingatlan tulajdonjogának értékesítése kapcsán elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. szeptember 19-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.

 

Felelős:     dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:   30 nap

 

3)    A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület, Andrássy út 57. 3. em. 10 alatti, 29457/0/A/23 hrsz.-ú lakás értékesítése vonatkozásában (vételár: 52.000.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. október 3-i keltezésű Adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.

 

Felelős:     dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:   30 nap

 

4)    A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29302/0/A/15 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Paulay Ede u. 14. 3. emelet 4. szám alatt található lakásingatlan tulajdonjogának értékesítése kapcsán (vételár: bruttó 357.325 USD) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. október 05-i keltezésű Ingatlan adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.

 

Felelős:     dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:   30 nap

 

5)    A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest VI. kerület, Király u. 38., 29313/0/A/39 hrsz.-ú lakás értékesítése vonatkozásában (vételár: 41.500.000,- Ft) elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat csak a 2017. október 3-i keltezésű Adásvételi szerződéssel együtt használható fel a földhivatalnál, kizárólag azzal együtt érvényes.

 

Felelős:     dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:   30 nap