Bizottsági határozatok / 110/2017. (X.25.) pjb. határozat:

 

110/2017. (X.25.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 17188. számú „Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése - TERIBER Terézvárosi Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft." címmel készített számvevőszéki jelentését tudomásul veszi és jóváhagyja az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Intézkedési tervet.

Felelős:            Hassay Zsófia polgármester

Határidő:          30 nap