Bizottsági határozatok / 108/2017. (X.25.) pjb. határozat:

 

108/2017. (X.25.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. §-ában meghatározott választási lehetőséggel élve 2018. január 1-től a lakóingatlannak minősülő ingatlanok esetében az értékesítés és a bérbeadás tekintetében nem választja az adókötelessé tételt. A lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok esetében az értékesítést és bérbeadást a továbbiakban is adókötelessé teszi.

Felelős: Tóthné Kiss Éva

Határidő: 2017. december 10.