Bizottsági határozatok / 107/2015. (VI.3.) var. határozat

107/2015. (VI.3.) var. határozat:

AVárosgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság a társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló 8/2011. (II. 24.) számú rendelet 6. § (5) bekezdése alapján a 2015. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatra beérkezett 28 pályázati anyagot megvizsgálva úgy dönt, hogy az alábbi pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja:

Sorszám

Társasház

6

Izabella utca 84.

28

Liszt Ferenc tér 4

 Határidő: a közzétételre: azonnal

 Felelős: a pályázók értesítéséért a főépítész