Bizottsági határozatok / 104/2017. (X.25.) pjb. határozat:

 

104/2017. (X.25.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ...../2017 (.......) önkormányzati rendeletét a telekadóról szóló 26/2015. (XI. 19.) rendeletének módosításáról.

Felelős:            dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:          15 nap