Bizottsági határozatok / 106/2015. (VI.3.) var. határozat

106/2015. (VI.3.) var. határozat:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárás során a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a Közbeszerzési Szabályzat keretei között képviselje, mint ajánlatkérőt.

 Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal