Bizottsági határozatok / 104/2015. (VI.3.) var. határozat

104/2015. (VI.3.) var. határozat:

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

nyilt ülés:

 Napirendi pontok:

 Bizottsági előterjesztések:

 1.       Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 1a. közbeszerzés

 1a/1. Közbeszerzési eljárás megindítása „Villamos energia beszerzése” tárgyában

 1b. társasházakkal kapcsolatos előterjesztések

 1c. egyéb:

 1c/1.  2015. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatok elbírálása

 1c/2.  A Bp. VI. ker. Szondi u. 45. szám alatti társasház és a Bp. VI. ker. Andrássy út 84. szám alatti társasház pályázaton kívüli felújítási támogatása

 1c/3.  A Bp. VI. ker. Eötvös u. 28., a Teréz krt. 8. és a Vörösmarty u. 57. szám alatti társasház felújítás befejezési határidejének meghosszabbítása

 2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 2a. bérbeadás

 2b. elidegenítés -

 2c. elővásárlási jog:

 2c/1.  Budapest, VI. kerület Nagymező u. 8. 3. em. 8/A. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 2c/2.  Budapest, VI. kerület Nagymező u. 14. fsz. 16. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

 2d. egyéb

 3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések

 3a.  bérbeadás:

 3a/1.  Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

 3b. elidegenítés: 

 3b/1.  Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására

 3c. elővásárlási jog:

 3c/1.  Budapest, VI. kerület 29280/0/A/27 hrsz.-ú, természetben Király u. 24. pinceszint alatt található raktár megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog

3d.     egyéb

 4. Egyebek

 Zárt ülés

 1.       Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással, társasházakkal és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések

 1b. társasházakkal kapcsolatos előterjesztések:

 1b/1.  Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Csengery u. 78. szám alatti társasházban lévő, X. számmal jelölt osztatlan közös tulajdonú világítóudvar egy részének értékesítéséhez és a társasházi alapító okirat módosításához

1b/2.  Tulajdonosi hozzájárulás a Bp. VI. ker. Nagymező u. 43. szám alatti társasházban lévő, VIII. számmal jelölt osztatlan közös tulajdonú tetőtér egy részének értékesítéséhez, és a társasházi alapító okirat módosításához.

 2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések

 2a. bérbeadás:

 2a/1. A Budapest VI. kerület, Aradi utca 22. 3/2 szám alatti lakás bérbeadása.

 2a/2. A Budapest VI. kerület, Izabella utca 45. fszt/2 szám alatti lakás bérbeadása

 2a/3. Lakások szociális alapú, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálása