Bizottsági határozatok / 119/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

119/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletében szereplő Együttműködési megállapodást az LP Média Kft.-vel a helyi televízió-műsor szolgáltatás tárgyában, és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:        azonnal