Bizottsági határozatok / 103/2015. (IV.28.) var. határozat

103/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 259/2014. (09.25.) határozat adásvételi szerződés megkötésére meghatározott - és a 354/2014. (12.17.) számú határozattal 2015. április 30-ig meghosszabbított - határidejét 2015. december 31-ig meghosszabbítja. A 259/2014. (09.25.) határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlanok.

 Felelős:            Polgármester, az adásvételi szerződés megkötéséért.

 Határidő:           2015. december 31.