Bizottsági határozatok / 102/2015. (IV.28.) var. határozat

102/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. ker. Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 15/2006. (III.21.) önkormányzati rendelet 43/A. § (2) bekezdése alapján hozzájárul a Bp., VI. ker. Nagymező u. 20. szám alatti helyiségcsoportban a bérbeadó helyett elvégzett és a „A Mai Manó Házért” Alapítvány által bruttó 633.730,- Ft összegben kifizetett kéményjavítási munka bérbeszámítással kerüljön megtérítésre a mindenkor fizetendő bérleti díj 50%-ában történő jóváírással.

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

határidő:           8 nap