Bizottsági határozatok / 101/2015. (IV.28.) var. határozat

101/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29302/0/A/4 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Paulay Ede u. 14. fsz. 2. szám alatti, 1 szobás, 48 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

 A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. április 17-én aláírt adásvételi szerződéssel együtt érvényes.

 

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

határidő:           30 nap