Bizottsági határozatok / 100/2015. (IV.28.) var. határozat

100/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 28913/0/A/11 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Bajcsy-Zsilinszky út 55. fsz. 8. szám alatti, 2 szobás, 61 m2 alapterületű, 178/10000 eszmei tulajdoni hányadú lakásingatlan ½ tulajdoni hányada tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

 A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. március 25-én aláírt adásvételi szerződéssel együtt érvényes.

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

Határidő:           30 nap