Bizottsági határozatok / 99/2015. (IV.28.) var. határozat

99/2015. (IV.28.) var. határozat:

 A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 28470/0/A/71 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) 3. em. 13. szám alatti, 1,5 szobás, 51 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. március 24-én aláírt adásvételi előszerződéssel együtt érvényes.

 Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

 Határidő:           30 nap