Bizottsági határozatok / 98/2015. (IV.28.) var. határozat

98/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 28470/0/A/76 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) fsz. 8. szám alatti, 2 szobás, 72 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. március 10-én aláírt adásvételi előszerződéssel együtt érvényes.

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

határidő:           30 nap