Bizottsági határozatok / 96/2015. (IV.28.) var. határozat

96/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 24/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelet 44. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Budapest, VI. kerület 29425/0/A/18 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Andrássy út 53. 2. em. 6/A. szám alatti, 1 szobás, 53 m2 alapterületű lakásingatlan tekintetében elővásárlási jogával az önkormányzat nem kíván élni.

A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság felkéri az alpolgármestert a nyilatkozat kiadására, mely nyilatkozat a 2015. január 23-án aláírt adásvételi szerződéssel együtt érvényes.

Felelős:            dr. Bundula Csaba alpolgármester a kiértesítésért

határidő:           30 nap