Bizottsági határozatok / 95/2015. (IV.28.) var. határozat

95/2015. (IV.28.) var. határozat:

ABudapestFővárosVI. KerületTerézvárosÖnkormányzatKépviselő-testületénekVárosgazdálkodásiésKörnyezetvédelmiBizottságaa25/2011.(V.30.)önkormányzatirendelet4.§(3)bekezdésealapjánúgydönt,hogyazalábbitáblázatbanfeltüntetetthelyiségeket ismételten kijelöli elidegenítésre,ésa16.§alapjánversenytárgyalás(árverés)útjánértékesítiazokat.

Akikiáltásiáranettóforgalmiérték(+27%ÁFA).

 

Sor- szám

Cím,helyrajziszám

Műszaki állapot, komfortfokozat,elhelyezkedés, alapterület

Nettó értékés nettó fajlagos forgalmi érték

Albetét tul. hányad/ ÖK.tul.hányad

1.)

Andrássy út 54.

28820/0/A/3 és 4

(műemléképület)

belső udvarról megközelíthető üres pincei raktárak, a két helyiség értékesítése kizárólag együtt, 65 m2 és
109 m2;

9.200.000,-Ft

(52.874,-Ft/m2)

295és495/10.000  (1.067/10.000)

2.)

Aradi u. 60.

28458/0/A/2

pincei, 82 m2 alapterületű, felújításra szoruló üres helyiség;

5.100.000,-Ft

(62.195,-Ft/m2)

397/10.000

(397/10.000)

3.)

Bajza u. 70.

28378/0/A/1

üres, felújítandó pincei műhely, 100 m2;

6.400.000,-Ft

(64.000,-Ft/m2)

406/10.000

(1.614/10.000)

4.)

Podmaniczky u. 11.

28932/0/A/5

udvari, földszinti irodahelyiség, 13 m2;

3.650.000,-Ft

(280.769,-Ft/m2)

141/10.000

(1.225/10.000)

5.)

Podmaniczky u. 89.

28330/0/A/106

előkertből nyíló alagsori,
113 m2 alapterületű, felújításra szoruló helyiség;

10.500.000,-Ft

(92.920,-Ft/m2)

78/10.000

(135/10.000)

6.)

Szív u. 34.

28591/0/A/3

utcárólmegközelíthető,üres földszinti helyiség,38m2;teljesfelújítástigényel;

6.100.000,-Ft

(160.526,-Ft/m2)

380/10.000

(2.643/10.000)

7.)

Vörösmarty u. 55.

28697/0/A/37

üres légópince, 96 m2 alapterületű, teljes felújításra szorul;

5.350.000,-Ft

(55.729,-Ft/m2)

57/10.000

(1.075/10.000)

Felelős: polgármester, a versenytárgyalás kiírásáért

Határidő: 15 nap

 

Felelős: Tulajdonosi Főosztály Lakás- és Helyiséggazd. Osztály, a versenytárgyalás, és az értékesítés

lebonyolításáért

Határidő: 180 nap