Bizottsági határozatok / 94/2015. (IV.28.) var. határozat

94/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest  Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 260/2014.(09.25.) számú és a 36//2015.(II.24.) számú határozatait úgy módosítja, hogy a Munkácsy u. 23. szám alatti 28303/0/A/6 és a 28303/0/A/12 helyrajzi számú helyiségek pályázat útján történő bérbeadására vonatkozó döntését visszavonja.

Felelős: dr. Bundula Csaba alpolgármester, a kiértesítésért

Határidő: 3 nap