Bizottsági határozatok / 30/2017. (IV. 11.) hum. határozat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága úgy dönt, hogy a Terézvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzatot - a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete 16. sorának terhére - 300.000.-Ft támogatásban részesíti. A támogatás "A görög diaszpóra története Magyarországon" ismeretterjesztő füzet elkészítésére,  a Tér-zene-tér rendezvénysorozatban "Görög zene szól a téren" program lebonyolítására fordítható.

Felelős: Simonffy Márta

 

Határidő: folyamatos