Bizottsági határozatok / 23/2017. (IV. 11.) hum. határozat:

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat audiológia szakrendelésének 20 óraszámából 14 óra belső átcsoportosítását kezdeményezi a II. sz. fül-orr-gégegyógyászati szakrendelés óraszámára.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső átcsoportosítás iránti kérelmet az eljárásra jogosult egészségügyi államigazgatási szervhez nyújtsa be és az eljárás során a fenntartó képviseletében járjon el.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         15 nap