Bizottsági határozatok / 93/2015. (IV.28.) var. határozat

93/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága a 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján úgy dönt, hogy az alábbi táblázatban szereplő, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségeket nyilvános pályázaton – határozatlan időre – bérbeadás útján hasznosítja.

A minimális bérleti díjakat (ajánlati limit) összegét a táblázat tartalmazza, a licitlépcső mértéke egységesen 1.000,-Ft, a fizetendő pályázati biztosíték összege a helyiség háromhavi bruttó bérleti díja.

 

Cím, helyrajzi szám

Alapterület

m2

Nettó bérleti díj

(Ft/hó)

Funkció

Elhelyezkedés, bejárat

Bajza u. 45. (28342/0/A/24)

148

56.980,-

raktár

pinceszintű ingatlan, utcai bejárattal

Csengery u. 30 (34028/0/A/3)

97

147.343,-

orvosi rendelő

földszinti ingatlan, utcai bejárattal

Felső erdősor 11. (29597/0/A/3)

27

31.009,-

üzlet

földszinti ingatlan, utcai bejárattal

Lovag u. 3. (28982/0/A/2)

72

60.604,-

klub

pinceszintű ingatlan, utcai bejárattal

Nagymező u. 37-39. (28984/0/A/6)

278

1.025.476,-

üzlet

földszinti ingatlan, utcai bejárattal

Rózsa u. 42. (29514/0/A/2)

62

36.998,-

műhely

pinceszintű ingatlan, utcai bejárattal

Székely B. u. 2/c. (28456/0/A/1)

83

31.587,-

műhely

alagsori ingatlan, utcai bejárattal

Szondi u. 19. (28739/0/A/3)

117

46.329,-

műhely

pinceszintű ingatlan, utcai bejárattal

Szondi utca 75. 28302/0/A/1)

26

14.988,-

üzlet

földszinti ingatlan, utcai bejárattal

Teréz krt. 7.

29420/0/A/1

162

163.553,-

raktár

pinceszintű ingatlan, utcai bejárattal

 A Bizottság elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati dokumentumokat és felkéri a polgármestert a pályázat kiírására.

Felelős: polgármester, a pályázat kiírásáért

Határidő: 3 nap

Felelős: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója a végrehajtásért

Határidő: folyamatos