Bizottsági határozatok / 120/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

120/2015. (06.10.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság úgy dönt, hogy leveszi napirendről a „Döntés a 2015. év I. félévben, az önszerveződő közösségek számára kiírt tematikus pályázati támogatásokról” című előterjesztést.