Bizottsági határozatok / 9/2017. (II. 21.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatokat:

 

1) A Képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolóját - amely a Terézvárosi Nappali Melegedő (Budapest VI., Eötvös u. 21.) 2016. évi működéséről szól - elfogadja.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

Határidő:         azonnal

 

2)         A Képviselő-testület a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére 2017. évre 4.000.000.-Ft támogatást állapít meg az ellátási szerződésben foglalt feladatok költségeihez. Az ellátási szerződést a mellékletben foglaltak szerint módosítja.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         15 nap