Bizottsági határozatok / 83/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

I.       Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Hunyadi téri vásárcsarnokhoz kapcsolódó tanulmányterv „A” változatának megvalósítását és felhatalmazza a polgármestert az elfogadott tanulmányterv készítőjével, a Kunyhó Építésziroda Kft-vel - a mellékelt tervezési ajánlat szerinti tartalommal - a szerződés megkötésére.

83/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: azonnal

 

II.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete kiegészíti a 351/2015. (XII. 17.) határozatának IV. pontját aszerint, hogy „2017. július 1-jétől megbízza a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt-t a határozat II. 3. és 4. pontjában foglaltak tervezési-, közbeszerzési-, és kivitelezési-koordinációs feladatainak teljes körű lebonyolításával".

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő: folyamatos

 

III.     Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a Hunyadi téri vásárcsarnok felújítási program további megvalósításához kapcsolódó tervezési szerződések tekintetében legfeljebb 2017. október 31-ig, és legfeljebb nettó 60 millió forint egyedi értékig döntéseket hozzon.

 

Felelős: Czuppon Zsolt, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Határidő: folyamatos