Bizottsági határozatok / 82/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

 

82/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

1.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti Együttműködési Megállapodás tervezetét elfogadja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő:                2017. augusztus 31.

 

2.      Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot a tervezési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő:                2017. augusztus 31.