Bizottsági határozatok / 80/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

 

80/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletében szereplő Együttműködési megállapodást az LP Média Kft.-vel a helyi televízió-műsor szolgáltatás tárgyában, és felhatalmazza Hassay Zsófia polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő:                azonnal