Bizottsági határozatok / 78/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

78/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy

1)         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dr. Szécsi Judit háziorvossal (SZÉCSI-MED Orvosi Szolgáltató Bt.) 2018. október 31-ig terjedő határozott időre kötött feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel 2017. augusztus 31. napjával megszünteti.

Ezzel egyidejűleg a 18. sz. felnőtt háziorvosi körzetet az érintett kérelmére szétosztja a 14. és a 17. számú felnőtt háziorvos körzet között.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő:                10 nap

 

2)         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2017. szeptember 1-jétől a gyermek és ifjúsági fogorvosi alapellátást 3 gyermek fogorvosi körzetben biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a terület nélkül maradt gyermek fogászati praxis praxisengedélyének visszavonását.

Felelős: Hassay Zsófia polgármester

Határidő:                10 nap