Bizottsági határozatok / 92/2015. (IV.28.) var. határozat

92/2015. (IV.28.) var. határozat:

A Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt, hogy a 15/2006.(III.21.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdés e) pontja, valamint a 30. § (1) bekezdése alapján bérbe adja határozatlan időre a Filing 2001 Kft. tulajdonos részére a Budapest, VI. ker. Teréz krt. 52. szám alatti társasházban lévő, 28897/0/A/30 helyrajzi számú, pincei 82 m2 alapterületű raktárhelyiséget. 

A fizetendő bérleti díjat a mindenkori övezeti besorolás szerinti bérleti díj 50 % + ÁFA összegében határozza meg.

Felelős: polgármester a bérbeadói nyilatkozat kiadásáért

Határidő: 30 nap

 

Felelős: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Vezérigazgatója a bérleti szerződés megkötéséért.

Határidő: 60 nap