Bizottsági határozatok / 62/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

62/2015. (03.25.) pjb. határozat:

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 14081. számú „Az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros" jelentése alapján a 286/2014.(XI.27.) számú határozattal jóváhagyott Intézkedési terv 1. és 4. pontjának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő:         5 nap