Bizottsági határozatok / 76/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

 

76/2017. (VI.28.) pjb. határozat:

A Pénzügyi és Jogi Bizottság támogatja, hogy Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2017. (......) önkormányzati rendeletét az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról.

Felelős:  Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében)

dr. Mogyorósi Sándor jegyző ( aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:                2017. július 1.