Bizottsági határozatok / 8/2017. (II. 21.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő támogatási megállapodást a Péter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezettel.

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester

 

Határidő:         azonnal