Bizottsági határozatok / 6/2017. (II. 21.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja .../2017.  (......) rendeletét a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős:                                  dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

Határidő a kihirdetésre:         5 nap