Bizottsági határozatok / 5/2017. (II. 21.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

 

Felelős:           Hassay Zsófia polgármester (aláírás tekintetében),

dr. Mogyorósi Sándor jegyző (aláírás és kihirdetés tekintetében)

Határidő:         2017. március 1.