Bizottsági határozatok / 4/2017. (II. 21.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a    ......./2017. (....) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) rendeletmódosításáról.

 

Felelős:           dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

Határidő:         15 nap