Bizottsági határozatok / 3/2017. (II. 21.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi rendeletalkotási javaslatot:

 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a ............../2017. (.........) rendeletét a 2017. évi költségvetéséről.

 

Felelős:           dr. Mogyorósi Sándor jegyző

 

Határidő:         azonnal