Bizottsági határozatok / 2/2017. (II. 21.) hum. határozat

A Humán Bizottság támogatja és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat saját bevételeit

2018-ra:          7.890.000.000 Ft-ban,

2019-re:          8.020.000.000 Ft-ban,

2020-ra:          8.035.000.000 Ft-ban határozza meg.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a költségvetési évet követő három évben várhatóan 0 Ft.

Felelős:           Tóthné Kiss Éva (adatszolgáltatás a Kincstár felé)

 

Határidő:         2017. március 15.