Bizottsági határozatok / 1/2017. (II. 21.) hum. határozat

A Humán Bizottság az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

Testületi előterjesztések:

(a napirendi számozás megegyezik a testületi ülés napirendi számozásával)

 

kötött ülés

1.         Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő várható fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő meghatározása, határozatba foglalása

            15/2017 (II. 14.)

Előterjesztő:   Papp László alpolgármester

2.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása

            16/2017 (II. 14.)

Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester

 

nyílt ülés:

2.         A 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása

            18/2017. (II. 13.)

            Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester

6.         Rendeletalkotás a házasságkötés előtt álló párok megajándékozásáról

            22/2017. (II. 13.)

            Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester

7.         A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

            23/2017. (II. 13.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

8.         Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének a terézvárosi gyermek- és diákjóléti támogatásokról szóló .../2017. (... ...) önkormányzati rendeletének megalkotása

            24/2017. (II. 13.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

13.                   Támogatási megállapodás kötése a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért közhasznú szervezettel

30/2017. (II. 13.)

Előterjesztő:   Hassay Zsófia polgármester

14.       Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Eötvös utcai nappali melegedőjének 2016. évi működéséről és a 2017. évi támogatás összegének meghatározása

            31/2017. (II. 13.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

15.       Pályázat kiírása a Terézvárosi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői feladatainak ellátására

            32/2017. (II. 13.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

16.       Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata

            33/2017. (II. 13.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

17.       Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további ellátása

            34/2017. (II. 13.)

Előterjesztő:   Simonffy Márta alpolgármester

 

Bizottsági előterjesztések:

okt1.   2017. évi pályázat kiírása a “Terézváros Ifjú Tehetsége” támogatás adományozására

okt1/2017. (II.15.) 

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester 

spik1. 2017. I. félévi tematikus pályázat kiírása a Terézvárosban működő nemzetiségi önkormányzatok számára

spik1/2017. (II.15.) 

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester 

spik2. a  Terézvárosi  Görög   Önkormányzat   támogatási   megállapodásának módosítása

spik2/2017. (II.20.) 

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester 

 

 

Egyebek